O nas

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły domek” realizuje cele i zadania określone w Programie Wychowania w Przedszkolu. Naszym głównym celem jest dobro dziecka. Każde z nich jest dla nas jednakowo ważne. Naczelną ideą Przedszkola „Wesoły domek” jest rozwijanie osobistych predyspozycji dziecka, dbanie o jego prawidłowy rozwój fizyczny, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania dla innych ludzi, ich pracy, zachowań i przekonań.

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły domek” stwarza warunki umożliwiające dziecku rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i współdziałania w otoczeniu i pośród innych ludzi. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. „Wesoły domek” daje dziecku szansę zdobywania ważnych umiejętności ułatwiających późniejszą adaptację szkolną i społeczną.

Cele te osiąga się poprzez stosowanie nowoczesnych metod pedagogicznych i wychowawczych wykorzystując doświadczenie fachowej kadry pedagogicznej.
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły domek” w pełni respektuje międzynarodowe akty prawne dotyczące dziecka, takie jak Konwencja Praw Dziecka i Apel III Europejskiego Forum Wolności w Oświacie.

Co nas inspiruje:

  • Filozofia Jespera Juula;
  • Porozumienie bez przemocy;
  • Metoda Marii Montessori;
  • Filozofia Reggio Emilia.