Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby i zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem lub odwiedzinami na naszej stronie internetowej, która jest  dostępna w domenie www.wesolydomek.pl

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych 

Administratorem danych jest Niepubliczne Przedszkole „Wesoły domek”, os. Pod lipami 17, 61-638 Poznań. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz kontaktować się z nami wysyłając wiadomośc na adres e-mail: rodo@wesolydomek.pl 

Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

Jakie dane osobowe zbieramy 

Rodzaj zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych zależy od sposobu w jaki korzystają Państwo z naszej strony. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem ze strony internetowej naszej placówki, to w szczególności informacje kontaktowe takie jak adres e-mail, imię, nazwisko. Możemy też przetwarzać Państwa numer telefonu jeżeli podadzą nam go Państwo w przesłanej do nas wiadomości. Ponadto przetwarzamy informacje i dane, które przekażą nam Państwo w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W przypadku, gdy w celu skorzystania z którejś z funkcjonalności naszej strony, prosimy o podanie danych osobowych, niektóre z pól mogą być zaznaczone jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe, z uwagi na to, że dane te są niezbędne do realizacji danej usługi. W takim wypadku, jeżeli nie zdecydują się Państwo na udostępnienie nam tych danych, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być niemożliwe.

W jakim celu zbieramy dane 

W zależności od tego w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w jednym z poniższych celów:

a. podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem.

b.  dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c.   udzielenia odpowiedzi na zapytania i wnioski przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowania i rozwijania relacji z klientami i użytkownikami strony oraz dążenia do sprzedaży usług, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o których mowa  w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych usług, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. analizy użyteczności naszej strony oraz ulepszania jej funkcjonalności tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane użytkowników strony  w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają z niej.. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest badanie użyteczności strony internetowej, jakości oferowanych usług w celu ulepszania ich jakości.

Z kim dzielimy się danymi

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, w celach opisanych w niniejszej Polityce, mogą zostać udostępnione naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: dostawcy usług technologicznych, pocztowych, audytowych, księgowych, ubezpieczeniowych, dostawcy usług związanych z ochroną danych osobowych, organizacją szkoleń, promocją, a także dostawcom wybranych systemów lub rozwiązań informatycznych. 

Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar EOG. 

Jak długo przechowujemy twoje dane

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres do dwóch lat od zakończenia kontaktu, w przypadku skorzystania przez Ciebie formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie, natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia. W przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Jakie masz prawa do swoich danych

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

Jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są z naruszeniem prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania danych osobowych. Jeśli w trakcie przetwarzania danych pojawi się potrzeba ich przetwarzania w celu innym niż wskazany powyżej, niezwłocznie poinformujemy Ciebie o szczegółach takiego przetwarzania, w szczególności o jego celu oraz podstawach prawnych.

Pozostałe informacje

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji niektórych działań za pośrednictwem naszej strony, w tymi skorzystania z formularza kontaktowego i otrzymanie odpowiedzi na skierowane do nas zapytania lub żądania. Niepodanie danych może skutkować niemożnością skorzystania z formularza.

Niektóre z usług dostępnych na naszej stronie mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnionych nam przez Ciebie (np. danych drugiego opiekuna dziecka, danych dziecka). Udostępniając nam dane osobowe osoby trzeciej oświadczasz, że posiadasz prawo do udostępnienia nam tych danych, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa poinformowałeś tą osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych i że osoba ta, w przypadkach przewidzianych prawem, wyraziła na to zgodę.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich, w tym stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ich ochrony.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu strony, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować za pomocą wykorzystywanych w ramach strony środków (banner informacyjny, wyskakujące okienka).

Ciasteczka

Podczas korzystania z naszej strony mogą być automatycznie zbierane takie dane jak adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki itp. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy, system Google Analytics, mogą być również zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze strony, poznania ich preferencji odnośnie sposobu korzystania, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa przeglądarka (np. komputer, tablet, telefon). Informacje zawarte w pliku cookie mogą obejmować identyfikator (cookie ID) pozwalający na rozpoznanie urządzenia i treść obejmującą dane takie jak np. informacje o odwiedzonych stronach internetowych. Przeglądarka przesyła informacje z plików cookie na serwer przy każdym nowym zapytaniu składanym w trakcie odwiedzania stron internetowych. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe za pomocą ustawień przeglądarki.

Wykorzystujemy pliki cookies m.in. w celu: 

  1. dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkownika oraz ich optymalizacji m.in. rozpoznawania urządzenie użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. 

Analiza statystyk

Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat samych narzędzi znajduje się pod adresem:  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Aby dać użytkownikom korzystającym ze stron internetowych więcej kontroli nad danymi zbieranymi za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Należy jednak podkreślić, iż rzeczona wtyczka nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Wyłączenie cookies

Możesz w każdej chwili wyłączyć przechowywanie i wykorzystywanie plików cookies za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce (zazwyczaj prezentowanych w zakładkach „ustawienia” lub „właściwości”). Pamiętaj, że usunięcie lub wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na możliwość korzystania ze strony.

Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.

W celu otrzymania pomocy lub dalszych informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@wesolydomek.pl