Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 –  8.00    – schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, ćwiczenia grafomotoryczne

8.00 –  8.15    – ćwiczenia poranne, przywitanie w grupach

8.15 –  9.00    – przygotowanie do śniadania, śniadanie, mycie zębów po posiłku

9.00 – 11.40   – zajęcia dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu

11.40 – 12.20 – przygotowanie do obiadu, obiad, mycie zębów po posiłku

12.20 – 13.40 – odpoczynek poobiedni: leżakowanie lub zajęcia relaksacyjne

13.40 – 14.00 – przygotowanie do podwieczorku

14.00-14.15 – podwieczorek

14.15 – 17.00 –  praca indywidualna z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek (polskich i angielskich)