licencjat Izabela Orzechowska

 wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
/staż nauczycielski 3 lata/.
Nauczyciel kontraktowy

Teaching Skill

Testimonials