Magister Dorota Kozina

pedagogika specjalna- rewalidacja upośledzonych umysłowo,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedia, neurologopedia
/staż zawodowy 17 lat/.
Logopeda dyplomowany

Teaching Skill

Testimonials