mgr Joanna Pietrzak

pedagogika opiekuńcza oraz oligofrenopedagogika z
rehabilitacją /staż nauczycielski 4 lata/.
Nauczyciel kontraktowy

Teaching Skill

Testimonials