Klauzula informacyjna

Wskazanie administratora 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Wesoły domek”, os. Pod lipami 17, 61-638 Poznań (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@wesolydomek.pl.

Cele przetwarzania danych

  1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowania i rozwijania relacji z klientami i użytkownikami serwisu oraz dążenia do sprzedaży usług. 
  2. Podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem.
  3. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Okres przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane lub na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż przez okres do dwóch lat od zakończenia kontaktu, natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych lub innych usług świadczonych na rzecz Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

Przysługujące Tobie prawa

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną przez siebie zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w określonym zakresie niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wysłania Tobie informacji handlowej.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.